Organizator:

Hrvatsko društvo pisaca (HDP)

Kreativni direktor i urednik projekta:

Roman Simić

Producentica:

Petra Bušelić

Marketing i odnosi s javnošću:

Lidija Krvarić

Koordinatorica programa LAF:

Vedrana Bibić

Koordinatorica programa LAF:

Karla Pudar

Koordinatorica programa - Rijeka:

Matea Krmpotić

Ured za goste:

Petra Bušelić i Lidija Krvarić 

Urednički kolegij:

Željka Černok, Ivan Jozić, Tomislav Kuzmanović, Gordana Matić, Tatjana Peruško, Andrea Rožić

Vizualni identitet:

Maro Pitarević i Matko Jovičin

Vizuali:

Igor Vresk

Fotograf:

Edi Matić

Ilustrator:

Boris Poljičanin

Web dizajn:

NJI3

Logo:

Maro Pitarević i Matko Jovičin

Prevoditelji/ce: 

Ana Badurina, Đurđica Čilić Škeljo, Anita Ćutić, Lana Filipin, Matija Janeš, Una Krizmanić Ožegović, Tomislav Kuzmanović, Emma Page, Ana Stanić, Elżbieta Wójcik-Leese, Jonathan Wright

Lektorica: 

Katarina Glamuzina Bistričić

Koordinator volontera:

David Edel

Volonteri/ke:

Sebastian Blazinarić, Laura Borovac, Paola Brodej, Lana Cirkveni, Sarah Duspara, Marta Huber, Josip Ivanović, Magdalena Janžić, Ivana Korpar, Andrea Kovač, Ivana Krešić, Lucija Kristić, Petra Lončar, Aleksa Nikolić, Irma Novak, Nina Rošić, Sanja Šterk, Josip Štrkalj, Valentina Vujević