fbpx
jancar marko pigac foto

Drago Jančar

DRAGO JANČAR (SLOVENIJA) rođen je 1948. godine u Mariboru. Diplomirao je pravo na Sveučilištu u Mariboru, radio kao novinar (1971 – 1974), slobodni umjetnik (1974 – 1978), filmski dramaturg (1978 – 1980). Tijekom 1985. godine boravio je u SAD-u na umjetničkoj stipendiji Fulbright, potom i u Njemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. Jedan je od najprevođenijih slovenskih autora, njegove su knjige izašle na svim svjetskim i mnogim drugim jezicima, a drame doživjele mnoštvo uprizorenja u bivšoj Jugoslaviji, Europi i SAD-u. Često nastupa na književnim festivalima i drži predavanja u vodećim kulturnim centrima svijeta. Godine 1994. u njemačkom Arnsbergu primio je Europsku nagradu za kratku prozu. Dobitnik je i Herderove nagrade za književnost (2003), potom nagrade Jean Améry za esejistiku (2007) i nagrade za najbolju stranu knjigu u Francuskoj (2014). 

Fotograf: Marko Pigač