fbpx

Impressum

Organizator:
Hrvatsko društvo pisaca (HDP)

Kreativni direktor i urednik projekta:
Roman Simić

Producentica:
Petra Bušelić

Marketing i odnosi s javnošću:
Lidija Krvarić

Ured za goste:
David Edel

Urednički kolegij:
Tomislav Kuzmanović, Gordana Matić, Tatjana Peruško, Andrija Škare

Riječka koordinatorica:
Mara Anjoli Vujić

Ilustracija:
Tomislav Torjanac

Dizajn:
Vinka Draganja

Fotograf:
Edi Matić

Web-dizajn:
Tomislav Bradati Guru Buza

Logo:
Maro Pitarević i Matko Jovičin

Prevoditelji/ce:
Ana Badurina, Đurđica Čilić, Anita Ćutić, Lana Filipin, Matija Janeš, Una Krizmanić Ožegović, Tomislav Kuzmanović, Emma Page, Ana Stanić, Elżbieta Wójcik-Leese, Jonathan Wright

Lektorica:
Ines Blazinarić

Koordinator volontera:
David Edel

Volonteri/ke: