fbpx

Zagreb

FESTIVAL OF THE EUROPEAN SHORT STORY

Zagreb | Zadar  5. – 9. 6. 2024.
Novi vjetrovi | New Winds

Organizator | Organized by: Hrvatsko društvo pisaca | Croatian Writers’ Society
Ilustracija | Illustrated by: Hana Tintor

ZAGREB

Srijeda, 5. lipnja | Wednesday, June 5
20.00
Otvaranje FEKP-a 2024. | Opening of the FESS 2024

Pobjeći od stvarnosti | To Escape from Reality
INGO SCHULZE

Davno je pjesnik rekao da na ovome svijetu stalna samo mijena jest. I bio je u pravu, kako to pjesnici nerijetko i jesu. Mijenjaju se politički sustavi, mijenja se klima, svaki nas dan potresaju promjene velike i promjene sitne, a to – ma koliko toga možda nekada nismo svjesni – itekako utječe na nas. U turbulentnim vremenima pojedinac možda ne može mnogo i zna mu se učiniti da je stvarnost samo smetnja, a upravo o tome (iako, jasno, ne samo o tome) divno u svom novom, čarobnom romanu Čestiti ubojice piše naš stari znanac Ingo Schulze.
Od bajke do stvarnosti i nazad, putem koji ne obećava ništa osim istinskog literarnog uzbuđenja, povest će nas pisac starog kova, istinski suvremeni klasik, jedan od onih koji se sjećaju Europe nekada, žive Europu danas, ali i osjećaju kakva će ona biti sutra.

Long ago, a poet said that the only constant in this world is change. And he was right, as poets often are. Political systems change, the climate changes, every day we are shaken by changes big and small, and this – no matter how unaware of it we may be – affects us greatly. In turbulent times, an individual perhaps cannot do much, and it can appear that reality is but a hindrance, yet precisely this (though, of course, not only it) is what our old acquaintance Ingo Schulze writes about so wonderfully in his new, magical novel Die Rechtschaffenen Mörder (The Righteous Murderers).

From fairy tale to reality and back, along a path that promises nothing short of a genuine thrill of literature, we are going to be taken by a literary master of the old craft, a true contemporary classic, one of those who remember Europe of the past, who live Europe today, but who also sense what it will be like tomorrow.

Razgovor i čitanje | Conversation and Reading
Moderira | Moderated by: Andrija Škare
Gradsko dramsko kazalište Gavella, Frankopanska ulica 10

Uz simultani prijevod s njemačkog

Četvrtak, 6. lipnja | Thursday, June 6
10.00

HÉCTOR ABAD FACIOLINCE
Razgovor | Conversation
Moderira | Moderated by: Gordana Matić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dvorana D1, Ulica Ivana Lučića 3

18.00
Izlazak iz sjene | Coming out of a Shadow
NUALA O’CONNOR

James Joyce ostavio je neizbrisiv trag na prozu dvadesetog stoljeća, pa tako i na kratku priču. Nažalost, premalo ljudi zna tko je Nora Barnacle, žena koja je poslužila kao predložak za Molly Bloom, bez čije podrške i strpljenja Joyce možda ne bi ostvario sve što je ostvario. Roman Nuale O’Connor hrabar je portret jednako hrabre i za to vrijeme neortodoksne žene koji nam nudi uvid u nešto općepoznato iz svježe perspektive, kao i sva dobra književnost.

James Joyce made an indelible mark on twentieth-century fiction, including the short story. Unfortunately, too few people know about Nora Barnacle, the woman who served as the inspiration for Molly Bloom, without whose support and patience Joyce might not have achieved all that he did. Nuala O’Connor’s novel is a brave portrait of an equally brave and, for its time, unorthodox woman, offering fresh perspective on something that’s common knowledge, as all great literature does.

Predstavljanje knjige | Book Launch
Moderira | Moderated by: Patricija Horvat
Knjižara Fraktura, Ulica kneza Mislava 17

19.15
Zaborav koji ćemo biti I The Oblivion We Shall Be
HÉCTOR ABAD FACIOLINCE

Prije trideset i sedam godina u Medellínu je, usred bijela dana, ubijen liječnik i aktivist za ljudska prava Héctor Abad Gómez. Njegovu fikcionaliziranu biografiju, Zaborav koji ćemo biti, napisao je njegov sin, stvorivši remek djelo razorne hrabrosti i poštenja, jednu od najznačajnijih knjiga suvremene književnosti na španjolskom jeziku. O pisanju o obitelji i pisanju o nasilju, o Kolumbiji osamdesetih godina prošlog stoljeća i drugim, nama kudikamo bližim prostorima u kojima djeca gube roditelje usred bijela dana s velikim kolumbijskim piscem Héctorom Abadom Faciolinceom razgovara Roman Simić.

Thirty-seven years ago in Medellín, in broad daylight, the doctor and human rights activist Héctor Abad Gómez was murdered. His fictionalized biography, El Olvido que Seremos (Oblivion: A Memoir), was written by his son, thus creating a masterpiece of devastating courage and integrity, one of the most momentous books of contemporary literature in the Spanish language. On writing about family and writing about violence, on Colombia of the 1980s and other lands, much closer to us, where children lose their parents in broad daylight – Roman Simić in a conversation with the great Colombian author Héctor Abad Faciolince.

Predstavljanje knjige | Book Launch
Moderira | Moderated by: Roman Simić
Knjižara Fraktura, Ulica kneza Mislava 17

20.30
Novi vjetrovi | New Winds
CHLOE ARIDJIS, MLADEN BLAŽEVIĆ, NUALA O’CONNOR, LUKA OSTOJIĆ

Promjena je po definiciji poželjna, ali nije nužno poželjna. Tu sitnu razliku sve više osjeća čitav svijet, ako gledamo širu sliku, a kad izoštrimo pogled kroz okular, onda vidimo da puše i nosi, katkad uragan,  povremeno tek lahor, u cijeloj Europi i šire, kod nas i u susjedstvu, baš svuda odakle dolaze vijesti. A vijesti u 21. stoljeću dolaze odasvud. Miris i okus promjene bez obzira na to je li ona dobra ili loša prvi će osjetiti pisci. Ono što nam imaju reći, možda nas neće razvedriti niti umiriti, ali slika će nam barem biti čišća. Čovjek nekad ne može tražiti mnogo više od toga.

By definition, change is desirable, yet not necessarily so. This slight difference is increasingly felt around the world, if we are looking at the big picture, but when we adjust our focus for a clearer view, we see that it blows and sweeps, sometimes a hurricane, other times just a breeze, across Europe and beyond, in our midst and in our neighborhood, everywhere the news come from. And in the 21st century, the news keeps coming from everywhere. The scent and the taste of change, be it good or bad, are first felt by the writers. What they have to say may not lift our spirits or soothe our souls, but at least the image will be sharper. Sometimes one cannot ask for much more than that.

Razgovor i čitanje | Conversation and Reading
Moderiraju | Moderated by: An. Fazekaš, Patricija Horvat, Sven Popović, Andrija Škare
Vintage Industrial Bar, Savska cesta 160

Petak, 7. lipnja | Friday, June 7
20.00
Kratkiši | Shorts
NINA BAJSIĆ, VID BARIĆ, KLASJA HABJAN, EDO POPOVIĆ

Kratko je, a slatko! Iza poznatih riječi krije se večer različitih umjetničkih izričaja, iskustava i pristupa stvaranju. Kratkiši su i ovaj put okupili različite umjetnosti da govore o istome – kako stvaramo, kada i za koga.

Ilustratorica Klasja Habjan priče priča na svoj način, tekstom i slikom. Vid Barić kao scenarist se okušao na daskama koje život znače, a Nina Bajsić govorit će (i čitati) iz perspektive kantautorice. Književni bard Edo Popović šlag je na torti lajnapa, a Roman i Ivan potrudit će se da vam orkestar svira po dobrom starom običaju: red čitanja, red smijeha, red dobre umjetnosti… i prođe život. A do tada, dok ne prođe, navratite u petak, nazdravite s Kratkišima. Veselimo vam se.

Short but sweet! Behind these familiar words lies an evening of distinctive artistic expressions, experiences, and approaches to creation. Once again, the Shorts bring together different arts to speak about the same thing – how we create, when, and for whom.

Illustrator Klasja Habjan has her own way of telling stories, through text and image. Vid Barić has trodden the boards that mean life as a screenwriter, while Nina Bajsić will speak (and read) from the perspective of a singer-songwriter. Edo Popović, our literary bard, is the icing on the cake of our lineup, while Roman and Ivan will make sure that the orchestra keeps playing as usual: a round of reading, a round of laughter, a round of good art… and life passes by. Until then, until it passes, drop by on Friday, clink your glasses with the Shorts. We look forward to seeing you.

Razgovor i čitanje | Conversation and Reading
Moderiraju | Moderated by: Ivan Jozić, Roman Simić
Gradsko dramsko kazalište Gavella, mala dvorana, Frankopanska ulica 10

Nedjelja, 9. lipnja | Sunday, June 9

Zatvaranje FEKP-a 2024. | 2024 FESS Closing Party

20.00
Na početku (i na kraju) bijaše priča | In the Beginning (and in the End) was the Story
Razgovor i čitanje | Conversation and Reading
HASSAN BLASIM, LIDIJA DEDUŠ, ZORAN FERIĆ, LUCA KOZINA

22.00
Razgovara i svira | Conversation and Music by: ANTUN IDEM

Sve ono što znamo može biti kratka priča. Kratka, nažalost; priča, svakako. Cjelokupno je ljudsko iskustvo priča, znanost je priča, svemir je priča: sve je priča. Priče će ostati kad nas ne bude, u eteru, neuhvatljive, bude li sreće pričat će o nama nekome drugome. I nijedna promjena, nijedan vjetar neće ih isprati jer neuništivost je njihova priroda. To osjećaju oni koji od njih strahuju, tome se dive oni koji ih obožavaju. I uz priče, naravno, muzika. Jer sve, baš sve je bolje uz malo melodije, ponešto ritma.

Everything we know can be a short story. Short, regrettably; a story, certainly. The whole of human experience is a story, science is a story, the universe is a story: everything is a story. Stories will endure long after we’re gone, in the ether, elusive, with any luck, they’ll tell our stories to someone else. And no change, no wind will wash them away, for indestructibility is their nature. It is what those who fear them feel, it is what those who adore them admire. And alongside stories, of course, there’s music. Because everything, absolutely everything, is better with a little tune, a hint of rhythm.

Moderiraju | Moderated by: Sven Popović, Roman Simić, Korana Svilar, Andrija Škare
Razgovara i svira | Conversation and Music by: ANTUN IDEM
Vintage Industrial Bar, Savska cesta 160

MJESTA / VENUES

Zagreb: Gradsko dramsko kazalište Gavella, Frankopanska ulica 10, Vintage Industrial Bar, Savska 160;  Knjižara Fraktura, Ulica kneza Mislava 17; Filozofski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3