fbpx

Program FEKP-a 2022.

21. FEKP – FESTIVAL EUROPSKE KRATKE PRIČE / FESTIVAL OF THE EUROPEAN SHORT STORY
5. – 10. 6. 2022.  / Zagreb – Zadar 
Promjene I Changes
www.europeanshortstory.org 
Organizator I Organizer: Hrvatsko društvo pisaca I Croatian Writers Society
Ilustracija I Illustration: Hana Tintor

ZAGREB
Nedjelja, 5. lipnja I Sunday, June 5
Peti kupe
17:00
Meet & greetza goste festivala I Meet & Greet for the Festival Guests
Zapisi o jelu I Food Files

Zoran Ferić, Senko Karuza, Robert Mlinarec, Ivica Prtenjača

Meštri od teksta, virtuozi u kuhinji, hedonisti u zbilji i sladokusci u književnosti – ovaj će nas fantastični trio namamiti moćnim okusima i mirisima i tako na mala vrata uvesti u festivalski imaginarij – svijet kojemu ćemo se ovih lipanjskih dana prepustiti svim čulima. Od aperitiva sve počinje, a najbolje je početi nečim kratkim, zar ne?!

Masters of prose, virtuosos in the kitchen, hedonists in reality, and connoisseurs in literature – this fantastic trio will lure us with their powerful tastes and aromas and subtly lead us into the festivals’ imaginarium – a world that during these early days of June we are going to give ourselves to with all of our senses. An aperitif is how everything starts, and it is always best to begin with a shot of something short, right?

Peti kupe
20:00
Otvorenje festivala I Opening of the Festival
Što se zaista dogodilo? I What Actually Happened?

Hanif Kureishi
Moderira I Moderated by: Roman Simić

Zaista je sretan splet okolnosti što Hanif Kureishi za sebe kaže da bi bez pisanja poludio, jer bi svijet ostao zakinut za njegova djela. Uvijek britak, lucidan i duhovit, u tekstovima često, sa svojim protagonistima, zauzima poziciju (nevoljkog) autsajdera, a o britanskom društvu, svijetu i vremenu u kojem živimo i o tome što se zaista dogodilo od seminalnog romana „Buddha iz predgrađa“ do zbirke eseja „Što se dogodilo?“ saznat ćemo u razgovoru između ovog književnog velikana i vrsnog meštra ceremonije i omiljenog hrvatskog spisatelja, Romana Simića. Možda je odgovor „Ništa“. 

It is truly fortunate that Hanif Kureishi said he would go mad if he didn’t write, because the world would be robbed of his works. Always sharp, lucid and witty, he often, together with the protagonists of his texts, takes up the position of a (reluctant) outsider, and on this occasion, we will find out about the British society, the world and the times we are living in, and about actually happened between “The Buddha of Suburbia” and “What Happened?” in a conversation between this literary heavyweight and a master of ceremony and favorite Croatian writer, Roman Simić. Maybe the answer is “The Nothing”.

Live Painting & Live Music
Priča je konj I The Story is a Horse

Danijel Žeželj, Alen i Nenad Sinkauz, Marco Quarantotto

Da je priča konj, naslutio je već Kafka. A Calvino je našem tisućljeću ostavio u nasljeđe tu metaforu brzine, hvaleći okretnu misao, precizan potez, zgusnut i ekonomičan izraz ‒ bilo kao bljesak trenutne intuicije, bilo kao plod strpljiva taloženja misli i osjećaja. U koju će nas priču svojim čudesnim potezima i ritmom uvesti kist Danijela Žeželja te glazba braće Sinkauz i Marca Quarantotta, doznajte večeras i samo večeras.

The story is a horse, that’s what Kafka first intuited. And Calvino bequeathed the metaphor of velocity to this millennium by praising the agile thought, clear-cut style, condensed and succinct expression – be it a flash of instant intuition or the fruit of patiently accumulated thoughts and emotions. Which story will the marvelous brushstrokes and rhythm of Danijel Žeželj’s painting and the Sinkauz brothers’ and Marco Quarantotto’s music take us into? Find out tonight, and only tonight. 

Ponedjeljak, 6. lipnja I Monday, June 6
Booksa
18:00
Predstavljanje knjige I Book Launch
Izvještaj o generaciji I A Generation Report

Dalibor Šimpraga
Moderira I Moderated by: Jadranka Pintarić

Davne 2002. kavicu smo pili s Andrejom Puplinom, kultnim protagonistom i koautorom Šimpragine prve knjige kvartovske & stvarnosne proze u zagrebačkom slengu koju su nazivali prikazom izgubljene generacije devedesetih, a dvadeset godina kasnije čitamo „Izvještaj o generaciji“ – Šimpraga već u naslovu priziva još jednu generacijsku smotru, ocrtavajući nam junake i antijunake srednje dobi, o čijim će stvarnosnim i fiktivnim udarcima i stranputicama razgovarati s Jadrankom Pintarić. 

Back in 2002, we drank coffee with Andrej Puplin, the legendary protagonist and co-author of Šimraga’s first book of urban prose written in the Zagreb slang, which was called a portrayal of the lost generation of the nineties, and now, twenty years later, we are reading “A Generation Report”, whose title evokes yet another generational moment, drawing sketches of middle-aged heroes and antiheroes whose fictional and factual blows and detours Dalibor Šimpraga discusses with Jadranka Pintarić. 

Knjižara Fraktura
18:00
Predstavljanje knjige I Book Launch
Knjiga domova I The Book of Homes

Andrea Bajani
Moderiraju I Moderated by: Tatjana Peruško i Roman Simić

O različitim načinima da se napiše vlastita autobiografija, o životu koji nije posložen abecednim redom, o prijateljstvu među piscima, o slovima kojima možemo „stvoriti i uništiti svijet, roditi se i umrijeti, voljeti, patiti, prijetiti, pomagati, zahtijevati, naređivati, moliti, tješiti, smijati se…”, razgovaramo s jednim od danas najzanimljivijih i najcjenjenijih talijanskih spisatelja.

A conversation on different ways to write one’s own autobiography, on a life that is nonlinear, on friendship amongst writers, on letters with which we can “create and destroy the world, be born and die, love, suffer, threaten, help, demand, order about, pray, console, laugh…” with one of the most interesting and respected Italian writers of today. 

Peti kupe
19:00
Razgovor I Conversation
Regija i ja: Me & Yu I Me, Myself and the Region: Me & Yu

Lana Bastašić, Rumena Bužarovska, Lejla Kalamujić, Danilo Lučić
Moderira I Moderated by: Boris Postnikov

Možemo to zvati „regijom“, možemo to zvati „zajedničkim kulturnim prostorom“, možemo to zvati „Književnom Republikom Jugoslavijom“: trideset i kusur godina nakon raspada SFRJ nešto je, čini se, ostalo. Tri autorice i jedan autor u vrijeme raspada države pisali su školske zadaće, a njihovi tekstovi danas bez problema prelaze postjugoslavenske granice. Rumena Bužarovska iz Skopja, Lejla Kalamujić iz Sarajeva, Danilo Lučić iz Beograda i Lana Bastašić iz raznih gradova stižu na FEKP da nam kažu kako vide novu regionalnu scenu i vide li je uopće: da li zajednički prostor ostaje ili ipak nestaje?

We can call it “the region”, we can also call it “our shared cultural space”, or we can call it “The Literary Republic of Yugoslavia”: thirtysomething years after the collapse of SFRY, something, it seems, is still here. At the time the country was falling apart, these four authors were writing their homework assignments, and today their work effortlessly transgresses the post-Yugoslav borders. Rumena Bužarovska from Skopje, Lejla Kalajmujić from Sarajevo, Danilo Lučić from Belgrade, and Lana Bastašić from different cities are coming to the FESS to tell us how, or if, they perceive a new regional scene: is the shared space still here or is it disappearing before our very eyes?

Peti kupe
20:30
Čitanje I Reading
Promjene I Changes
Andrea Bajani, Patricia Esteban Erlés, Michael Fehr, Mazen Maarouf

ZADAR
Utorak, 7. lipnja I Tuesday, June 7
Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru
19:00
Razgovor I Conversation
„Nema povratka na staro.” Ili možda ima? I “No Going Back.” Or maybe still?

Hanif Kureishi
Moderira I Moderated by: Vesna Ukić Košta

Od „Buddhe iz predgrađa“, romana koji je prije tridesetak godina označio tektonski poremećaj na britanskoj književnoj sceni te utjecao na cijelu plejadu književnika mlađe generacije, pa sve do zbirke eseja i kratkih priča „Što se dogodilo?“ objavljene 2019. godine, Hanif Kureishi ostao je nesmiljeni i britki komentator britanskog društva. O nezaobilaznim temama koje se provlače kroz njegove romane i kratke priče, o Velikoj Britaniji u kojoj je odrastao i onoj danas u jeku Brexita, o identitetu i (ne)pripadanju, o Londonu kao stalnoj fascinaciji, ali i o popularnoj kulturi, posebno glazbi (čitaj: o Davidu Bowieju), Hanif Kureishi u razgovoru s Vesnom Ukić Košta.

From “The Buddha of Suburbia”, a novel that some thirty years ago marked a tectonic shift in the British literary scene and influenced an entire generation of new writers, all the way to a 2019 collection of essays and short stories titled “What Happened?”, Hanif Kureishi remains an uncompromising, merciless commentator of the British society. On the unavoidable subjects that permeate his novels and short stories, on the Great Britain he grew up in and the post-Brexit Great Britain, on identity and (not)belonging, on London as an endless source of fascination, but also on pop culture, especially music (David Bowie, that is), Hanif Kureishi in a conversation with Vesna Ukić Košta. 

Kazalište lutaka Zadar
20:30
Čitanje I Reading
Promjene I Changes
Jakuta Alikavazović, Rumena Bužarovska, Michael Fehr, Danilo Lučić, Želimir Periš

Srijeda, 8. lipnja I Wednesday, June 8
Sveučilište u Zadru
Odjel za francuske i frankofonske studije 
18:00
Razgovor I Conversation
Jakuta Alikavazović
Moderira I Moderated by: Marija Spajić

Sveučilište u Zadru
Odjel za hispanistiku i iberske studije 
18:00
Razgovor I Conversation
Patricia Esteban Erlés
Moderira I Moderated by: Vedrana Lovrinović i Gordana Matić

Kazalište lutaka Zadar
19:00
Razgovor I Conversation
Književna regata Zadar – Vis – Dubrovnik I Literary Regatta Zadar – Vis – Dubrovnik 

Igor Eškinja, Senko Karuza, Iva Pejković
Moderira I Moderated by: Staša Aras

Udruga ZaPis od 2009. piše, čita i promiče, organizira gostovanja, radionice, natječaje i festivale, snima spotove, a pokrenula je i vlastitu nakladu. Senko Karuza famozni je kratkopričaš i pjesnik, a – šapuće se – i osnivač festivala Mare, Mare! i neformalnog Multimedijalnog mobilnog centra za istraživanje alternativnih načina preživljavanja na malim i pučinskim otocima. U razgovoru o pisanju i promicanju književnosti na lokalnom, globalnom i virtualnom prostranstvu, pod vodstvom kormilarke Staše Aras, i same nekadašnje ZaPisovke, snage će udružiti predsjednica ZaPisa Iva Pejković, Igor Eškinja te Senko Karuza.

Since 2009, the ZaPis Association writes, reads and promotes, organizes literary readings, workshops, competitions and festivals, films videos, and it has even started its own publishing house. Senko Karuza is a fabulous short story writer and a poet, and – the rumor has it – the organizer of the Mare! Mare! Festival and the informal Multimedia Mobile Center for the Exploration of Alternative Methods of Survival on Small and Open Sea Islands. The conversation about promoting literature in the local, global and virtual expanses will be navigated by Staša Aras, a former member of ZaPis herself, while the president of ZaPis, Iva Pejković, will join forces with Igor Eškinja and Senko Karuza. 

Kazalište lutaka Zadar
20:30
Čitanje I Reading
Promjene I Changes
Lana Bastašić, Patricia Esteban Erlés, Lejla Kalamujić, Senko Karuza, Mazen Maarouf

ZAGREB
Četvrtak, 9. lipnja I Thursday, June 9
Booksa
18:00
Razgovor I Conversation
I šta ćemo sad? I And Now What?

Lucija Butković, Marija Katalinić, Luca Kozina, Marina Negotić
Moderira I Moderated by: Lara Mitraković

Prve objavljene priče, prve objavljene zbirke, prve osvojene nagrade: a umjetnica nema ni knjižicu ni honorar. Kako mlade autorice dolaze do čitatelja, što ih inspirira i vuče naprijed, kada stignu pisati, ove i mnoge druge tajne zdravog odnosa prema književnosti otkriva Lara Mitraković.

First published stories, first published collections, first literary prizes: and the artist has neither her health insurance nor income. How does a young writer reach her readers, what inspires her and drives her forward, how does she find the time to write, all of these and many other secrets of a healthy relationship with literature will be unraveled by Lara Mitraković.

Mali pogon Tvornice Kulture

18:30 Kreativni kutak – Desk Kreativne Europe I Creative Corner – Creative Europe Desk

Kreativni kutak je info pult Deska Kreativne Europe – Kultura i mjesto susreta, umrežavanja i upoznavanja s mogućnostima koje program Kreativna Europa nudi.

Creative Corner is an activity of the Croatian Creative Europe Desk as a place to meet, network and learn about the opportunities offered by the Creative Europe Programme.

Mali pogon Tvornice Kulture
19:00
Razgovor & glazba I Conversation & Music
Slušaj me I Listen Here

Moderira I Moderated by: Andrija Škare

Što ljudi vide (i čuju) u pjesmama koje vole? Tako bi se u najkraćoj crti mogao opisati program „Slušaj me“, koji već godinama na zagrebačke pozornice dovodi ljude raznih profila i fela (pisce, glazbenike, slikare, novinare…) da ispričaju priču o pjesmi u koju su zaljubljeni ili o onoj uz koju ih veže nešto posebno. Za ovu, FEKP-ovsku inkarnaciju slušat ćemo pisce i njihove priče o (pop) pjesmama, a koje, otkrijte u Tvornici Kulture.

What do people see (and hear) in the songs they love? This is, in a nutshell, probably the best way to describe “Listen Here”, a program that has for years been bringing people from different walks of life (writers, musicians, painters, journalists…) to various Zagreb stages to tell their stories about songs they are either in love with or that remind them of something special. For this special FESS incarnation, we will be listening to writers and their stories about (pop) songs. Which ones? Find out in Tvornica Kulture. 

Mali pogon Tvornice Kulture
20:30
Čitanje I Reading
Promjene I Changes
Jakuta Alikavazović, Rumena Bužarovska, Ivica Đikić, Lejla Kalamujić 

Petak, 10. lipnja I Friday, June 10
Multimedijalna dvorana Filozofskog fakulteta
11:00 
Razgovor I Conversation
Patricia Esteban Erlé
Moderira I Moderated by: Gordana Matić

Mali pogon Tvornice Kulture
19:00
Razgovor I Conversation
Ralje književnih nagrada I The Jaws of Literary Awards

Ana Brnardić, Ivana Dražić, Monika Herceg, Kruno Lokotar
Moderira I Moderated by: Nora Verde

Neke donose novac, neke donose slavu, neke otvaraju vrata mladim autorima i autoricama, neke neotkrivenim romanopiscima, neke slave poeziju, neke slave PR, neke nekako nikako da osvoje žene. Jesu li književne nagrade u književnom svijetu zauzele mjesto koje je u dalekom 20. stoljeću pripadalo časopisima, mogu li biti subverzivne ili perpetuiraju zacementirane obrasce? O ovim i mnogim drugim pitanjima govore ljudi koji ih organiziraju, propituju, žiriraju, a bome i osvajaju Ana Brnardić, Ivana Dražić, Monika Herceg i Kruno Lokotar!

Some bring fame, some bring fortune, some open the door for young writers, some for unpublished novelists, some worship poetry, others bow at the altar of PR, and some are yet to be claimed by women. Have literary awards taken up the position that back in the ancient 20th century belonged to magazines, are they subversive or do they perpetuate the same old patterns? A discussion about these and many other issues by the people who organize, criticize, preside over them and even win them – Ana Brnardić, Ivana Dražić, Monika Herceg, and Kruno Lokotar!

Mali pogon Tvornice Kulture
20:00
Čitanje I Reading
Kratkiši I Shorts 

Marija Andrijašević, Lana Bastašić, Ivan Jozić, Dinko Kreho, Želimir Periš, Espi Tomičić
Moderiraju I Moderated by: Ivan Jozić i Sven Popović

Kratkiši su najdraži književni slatkiši – kratke kratke priče u kojima tek što smo u priču ušli, iz nje već izlazimo, ali s drukčijim okusom u ustima. Šest lica tražit će odgovore na pitanja: što kratkiši čine za jezik, kako ga zaslađuju i obnavljaju, je li manje više ili je više manje i kako to sve reći u kratkim crtama. 

Shorts are everyone’s favorite literary sweets – short short stories in which we have only just entered the story and we are already getting out, but with a different taste in our mouth. Six characters in search for the answers to the questions: what shorts do to the language, how they sweeten and restore it, is less more or is more less and how to say it all in a nutshell. 

Mali pogon Tvornice Kulture
21:00
Dodjela & čitanje I Award Ceremony & Reading
Nagrada za najbolju kratku priču za mlade I Best Young Writers Short Story Award

Ove je godine FEKP u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU organizirao Natječaj za kratku priču za mlade, a na svečanom zatvaranju 21. izdanja festivala saznat ćemo o čemu i kako zumeri pišu, tko je osvojio žiri i nagrade i što sve Europska godina mladih donosi. 

This year, the FESS and the Agency for Mobility and EU Programmes organized a short story competition for young writers, and during the grand closing of the 21st edition of the festival, we will find out what about and how the Zoomers write, who won the hearts of the jury and the awards that come with and what is it the European Year of Youth brings us. 

Moderiraju I Moderated by: Vedrana Bibić i Katarina Brajdić (Zemlja & Stina)

Mali pogon Tvornice Kulture
22:00 Koncert I Concert
Peki Pele

Mjesta I Places
Zagreb
Peti kupe, Trnjanska cesta 5
Mali pogon Tvornice Kulture, Šubićeva 2
Booksa, Martićeva 14d
Knjižara Fraktura, Kneza Mislava 17
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lučićeva 3

Zadar
Kazalište lutaka Zadar, Sokolska 1
Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
Live stream programa na YouTube kanalu i Facebook stranici FEKP-a