fbpx

Igor Eškinja

Igor Eškinja (1956., Zadar) živi u Sv. Filipu i Jakovu. Zadnjih tridesetak godina bio je pomorac, radio na naftnoj platformi, bio je slastičar, krčmar, plantažer jagoda. Dodatno ga zanima kazališni amaterizam. Napisao je komedije: Što će reći selo, Tvarna izmjena, Jali žensko aliti ga muško, Na rovu i Školovanje filipjanskog pračovjeka. Objavio je roman Balada o Impali i Starom leopardu.