fbpx

Lara Stojanović (Hrvatska)

Lara Stojanović završila je preddiplomski studij kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studiranja, vratila se u rodni Hvar te radila neko vrijeme u turističkom sektoru, a zadnje dvije godine radi u Lokalno akcijskoj skupini u ribarstvu Škoji (FLAG Škoji).
Aktivna je u civilnom sektoru, jedna od osnivačica udruge Platforma koja se zalaže za obogaćivanje društveno-kulturnog života u gradu i na otoku Hvaru. Udruga je aktivna od 2016. godine i od tada redovito organizira festivale, radionice, edukacije, izložbe i mnoga druga događanja, te zagovara aktivno uključivanje građana u kreiranje društveno-kulturnih sadržaja u našoj sredini.
Uživa u čitanju, planinarenju i karaokama.