fbpx

MAGDALENA KOCH

MAGDALENA KOCH, znanstvena asistentica u Institutu za slavensku filologiju Sveučilišta u Vroclavu gdje je i doktorirala. Predaje povijest srpske i povijest hrvatske književnosti XX. st. Objavila je knjigu Putovanja u vremenu i prostoru. Proza Izidore Sekulić (Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulic) kao i više slavističkih radova. U svojim istraživanjima srpske i hrvatske književnosti posebno proučava rodne studije i feminističku kritiku prve pol. XX. st. Suorganizatorica je Međunarodnoga festivala priče u Vroclavu.