fbpx

Nika Rukavina

Nika Rukavina rođena je u Rijeci 1980. Diplomirala je kiparstvo na Accademia di Belle Arti u Veneciji. Članica HZSU-a i HDLU-a Rijeka. Bavi se aktualnim problemom društvene netolerancije, diskriminacije, utjecajem represivnog sustava i okoline na pojedince koji ne prihvaćaju nametnute društvene konsenzuse. Izlagala je u galerijama u Grazu, Beču, Ljubljani, Linzu, Salzburgu, Veneciji, Trstu, Rijeci, Zagrebu, Beogradu i u UK-u. Dobitnica je nagrade Ivo Kalina, nagrade Grada Rijeke za najbolju izložbu 2009. (VIAmeđunarodni projekt) i izlagačica na 12HT nagradi za suvremenu umjetnost u MSU-u u Zagrebu.